Kissojen terveyskysely

Kyselyn tarkoituksena on selvittää kissojen yleistä terveystilannetta ja siihen vaikuttavia tekijöitä. Jotta kyselyn avulla voidaan tehdä edes suuntaa-antavia johtopäätöksiä, tarvitaan tietoja mahdollisimman monesta kissasta, yhtä lailla terveistä kuin sairastuneista, niin nuorista kuin vanhoista kissoista, myös niistä, jotka ovat eläneet jo vuosia sitten. Mitä enemmän kissojen tietoja saadaan ja mitä paremmin se kuvaa erilaisia kissoja, sitä luotettavampi arvio kissojen terveystilanteesta on mahdollista muodostaa.

Myös sinulla on mahdollisuus seurata terveyskyselyn tuloksia ajantasaisesti. Tulokset lasketaan puhtaasti vastaustietojen perusteella lukumäärätietojen perusteella eri tekijöiden mukaan. Kun vastausmäärä on riittävä (100 kissaa), lisätään tekijän mukaiset tarkemmat tiedot näkyville. Tilastoja kehitetään vastausmäärien kasvaessa.

Genetiikka

Värien (ja muiden ominaisuuksien) periytymisestä kissoilla

Sukusiitoksesta - sen vaikutuksista ja seurannasta

Kissarotujen ja vapaasti lisääntyneiden kissapopulaatioiden geneettinen arviointi

Lyhennelmä julkaisusta Genomics-julkaisussa vuodelta 2008

Kissan ruokinta

Mistä on kissanruoka tehty?

Artikkeliin on kerätty tietoutta rehulainsäädännöstä ja muista kissanruokien valmistukseen ja markkinointiin liittyvistä säädöksistä

Kissan ravintoainesuositukset

Sivulla on käytetty pohjana AAFCO:n (Association of American Feed Control Officials) vuonna 2008 julkaistuja ravintoainesuosituksia, jonka perusteella on laskettu suositukset kuivamuonan ja märkäruuan keskimääräisiin kosteuspitoisuuksiin suhteutettuna. Joillekin ravintoaineille on määritetty myös liiallisena annostuksena pidetty määrä.

Sivulta löytyvät myös hiirenlihan koostumustiedot.

Kissasi ravintotarpeet

Kuinka paljon ruokaa kissani tarvitsee? Täyttääkö kissalleni tarjoama ruoka ravintotarpeet? Kun tietämyksemme ravinnon ja terveyden yhteydestä karttuu ja kissanruokavalikoima lisääntyy, on entistä tärkeämpää saada tietoa valintojen pohjaksi.

Tämän julkaisun tiedot perustuvat laajaan tieteelliseen raporttiin Koirien ja kissojen ravintovaatimuksista, jonka on julkaissut National Research Council osana Eläinten ruokinta-sarjaa.

Julkaisu on jaettu seuraaviin osiin:

Kissanruokien vertailu

Muu terveyteen liittyvä

Kissoille tarkoitetut matolääkkeet

Taulukko kissoille tarkoitettujen matolääkkeistä: mihin matoihin lääkkeet tehoavat ja mitkä niiden haittavaikutukset ovat, käyttöä koskevat rajoitteet ja käyttö tiineyden / imettämisen aikana.