Tämän kyselyn tarkoituksena on selvittää kissojen yleistä terveystilannetta ja siihen vaikuttavia tekijöitä. Tavoitteena on selvittää, pitävätkö usein toistuvat, mutta lähinnä mielikuviin perustuvat väitteet kissojen terveydestä paikkaansa ja toisaalta kissojen elinolosuhteiden ja hoidon vaikutusta kissojen terveyteen. Tämän kyselyn tavoitteena on siis saada todellista tietoa mielikuvien sijaan erilaisten väitteiden tueksi (suuntaan tai toiseen) ja korjata se epäkohta, ettei minkäänlaista tietoa ole olemassa näistä asioista.

Jotta kyselyn avulla voidaan tehdä edes suuntaa-antavia johtopäätöksiä, tarvitaan tietoja mahdollisimman monesta kissasta, yhtä lailla terveistä kuin sairastuneista, niin nuorista kuin vanhoista kissoista, myös niistä, jotka ovat eläneet jo vuosia sitten. Mitä enemmän kissojen tietoja saadaan ja mitä paremmin se kuvaa erilaisia kissoja, sitä luotettavampi arvio kissojen terveystilanteesta on mahdollista muodostaa. Joten kerro jokaisen kissasi terveydestä erikseen - myös jo edesmenneitten kissojesi tiedot. Täytä kyselylomake siis erikseen jokaisen kissasi osalta.

Vastaa kysymyksiin valitsemalla parhaiten kissaasi tai sen elämää kuvaava väittämä valittavissa olevista vaihtoehdoista, jos vaihtoehto on valittavissa (pyöreällä) radionapilla. Jos väittämän edessä on (neliömäinen) valintaruutu, valitse kaikki ne väittämät, jotka kuvaavat kissasi terveyttä tai elinolosuhteita. Kyselyn lopussa on lisätieto-kenttä, johon voit halutessasi kirjoittaa tarkentavia tietoja. Lisätietoja ei julkisteta, mutta niistä voi olla hyötyä tulevaisuutta ajatellen tai itsellesi, jos käyt myöhemmin korjaamassa kissasi tietoja (ota talteen kyselyn lopussa ilmoitettu vastauksen tunniste, kissan syntymäaika ja rotu - näillä tiedoilla voit hakea myöhemmin kyselyyn lisäämäsi vastauksen).

Kysely ei sisällä tietoja, joiden avulla voidaan tiedot yhdistää sinuun tai kissaasi. Ainoastaan ne tiedot, jotka kyselyssä näkyvät, tallennetaan järjestelmään, edes vastaajan IP-osoitetta ei tallenneta. Yksittäisiä vastauksia ei julkisteta, ei myöskään yksityiskohtaisia tietoja - kyselystä julkistetaan ainoastaan lukumäärätietoja (tai niistä johdettuja tilastotietoja). Vastaustietoja ei myöskään anneta ulkopuolisten tahojen käyttöön, ne jäävät ainoastaan tämän järjestelmän käyttöön. Toivomme, että näin voit vastata mahdollisimman rehellisesti kyselyyn myös kissasi sairauksia koskien. Kyselyn tavoitteena ei ole leimata mitään ryhmiä (tai rotuja), vaan saada kuva terveystilanteesta yleisellä tasolla ja terveyteen vaikuttavista tekijöistä.

Kiitos vaivannäöstäsi!
Kerro myös tuttavillesi kyselystä ja kannusta heitä vastaamaan kyselyyn (vaikkapa linkittämällä kysely omille kotisivuillesi) - mitä enemmän saamme vastauksia kyselyyn, sen luotettavampia tilastoja kyselyn avulla saadaan - ja myös sinä saat.

Siirry kyselylomakkeelle
Haluan tarkentaa aikaisemmin lisäämäni kissan tietoja

Kyselyn kautta saatujen vastausten perusteella lasketaan tilastoja puhtaasti kysymyksiin annettujen vastausten lukumäärien perusteella. Tilastotiedot näytetään eri tekijöiden perusteella kun kissojen määrä ylittää riittävän määrän siten, ettei kissoja voida yksilöidä ja tuloksia voidaan pitää edes jossain määrin suuntaa-antavina.

Terveyskyselyn tulokset